Dagmar Kopecká-Romaňáková

akad. maliarka
narodila sa 7.1.1930 v Brne
výtvarné štúdiá absolvovala v Brne (1947 - 1951 Škola umeleckých temesel) a v Bratislave (1952 - 1958 Vysoká škola výtvarných umení, prof. L. Čemický, P. Matejka a J. Mudroch).


Tvorba: Komorná maľba - portrét, akt, figurálne kompozície, téma ženy, zátišie..., v lyrickom ladení a v nadväznosti špecializácia na maľbu na sklo, postimpresionizmus (P. Cézanne) a česká moderna (R. Kremlička).

Od absolvovania štúdií žije s manželom Petrom Romaňákom v Bratislave.

Po roku 1959 individuálne a kolektívne výstavy: Brno, Bratislava, Praha. Moskva,Vilnius , Tokio a iné