O stránke - Avízo k archivácíi
     

Vážení priatelia a ctitelia výtvarného umenia,

Archív obrazov ponúka záznam z ateliérového súpisu a hodnovernú prezentáciu maliarskej tvorby manželov Dagmar Romaňákovej-Kopeckej (1930 Brno) a Petra Romaňáka (1932 Ľubica, okres Kežmarok), absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 1952-58, prof. J. Mudroch.
Súpis vznikol pri náročnej a zodpovednej inventarizácii ich diel v Bratislavskom ateliéri v januári až júni 2015. Previedli ju priatelia umelcov, krajan, akad. soch. a reštaurátor, Prof. Jozef Porubovič a jeho syn Marek Porubovič.
Výber prezentuje autorsky jedinečnú, kultivovanú maľbu, tvorivý program, staršie i súčasné inšpirácie, diela z rokov 1953 – 2008. Sú to sugestívne, realistické i poetické portréty, pôsobivé figurálne kompozície, prírodné i krajinárske motívy – Spiš, Bratislava, lyrizované industriálne krajiny – Handlová, Nováky i pôvabné kvetinové zátišia.
V rámci svojej generácie a „Nástupu 1957“ v kvalite rozvíjali manželia Romaňákovci plodné postimpresionistické tradície modernej európskej maľby a výrazne obohatili aj našu maliarsku modernu. Veľkým vkladom je ich maliarska poetika, pevná tvorová štylizácia a kompozičná skladba. Jemné koloristické ladenie, vnútorná harmónia a melodičnosť. Reálne a imaginárne obrazové a duchovné svetlo. Jas a tichá radosť ich brilantnej, vysoko profesionálnej a osobitej, žiaľ dnes už málo známej a vzácnej maľby.

 

      PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
jún 2015
       
     

realizácia archivácie © 2015


prof.akad.soch.Jozef Porubovič - odborný konzutant
Marek Porubovič - správca zbierky
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. -umelecký historik
Ivan Kalev - fotograf
Katarína Urbanová – reštaurátorka
Dušan hamrich – archivár
Ľubomír Tihelka - webdesign