Výber z tvorby - Peter Romaňák

Rok 1953

Rok 1954

Rok 1955

Rok 1956

Rok 1957

Rok 1958

Rok 1959

Rok 1960