Výber z tvorby - Peter Romaňák

Rok 1969

Rok 1973

Rok 1975

Rok 1983

Rok 1984

Rok 1985

Rok 1986

Rok 1987